Aanpassingen WW-uitkering

Op 1 januari 2016 zijn er belangrijke wijzigingen voor de WW-uitkering doorgevoerd. De maximale duur van de WW is namelijk teruggebracht, en ook de opbouw van de WW-rechten zijn aangepast.

Aanpassing WW-duur

Ten eerste wordt er sinds 1 januari 2016 de maximale duur van een publieke WW-uitkering beetje bij beetje teruggebracht, met 1 maand per kwartaal. Dit betekent dat vanaf 2019 de maximale WW-uitkering nog maar maximaal 2 jaar is. Iedereen die na 1 januari 2016 een WW-uitkering ontvangt, heeft met deze nieuwe regeling te maken. Ter illustratie: iemand die op 1 januari 2016 ontslagen wordt, krijgt nog maximaal 37 maanden WW. Terwijl iemand die op 31 december 2015 ontslagen werd een maximale WW duur van 38 maanden heeft.

Aanpassing WW-opbouw

Ook de opbouw van de WW-rechten is op 1 januari 2016 veranderd. In de eerste 10 jaar van uw loopbaan, bouwt u als werknemer per gewerkt jaar 1 maand WW-recht op. Hierna bouwt u per gewerkt jaar nog maar een halve maand WW op. De WW-rechten die al u al opgebouwd heeft voor 1 januari 2016 blijven dan tellen voor 1 maand.

Hoe wordt de hoogte van de WW-uitkering berekend?

Wanneer u een WW-uitkering hebt aangevraagd, wordt door het UWV vastgesteld hoe hoog deze WW-uitkering zal zijn. Als basis wordt hiervoor naar het dagloon gekeken. Sinds 1 juli 2015 is ook de manier waarop men dit dagloon berekend veranderd. Nu wordt er, voor het berekenen van het dagloon, gekeken naar het sociale verzekeringsloon dat verdiend werd in de periode van 12 maanden voordat u werkloos werd. Dit geldt ook wanneer u dit sociale verzekeringsloon verdiend hebt bij verschillende werkgevers, of in verschillende dienstverbanden bij dezelfde werkgever.

Inkomensverrekening

Per 1 juli 2015 is er ook wat veranderd aan de inkomensverrekening in de WW. Van elke verdiende bruto euro wordt er 70% afgestaan. Dit betekent dat 30% van deze euro zelf behouden mag worden.  Door deze regel is het dus altijd gunstiger om vanuit de WW weer aan het werk te gaan. Opgelet! Deze regel (de inkomensverrekening) geldt niet voor de mensen die al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering hadden.

Passende arbeid

Ook voor het soort arbeid dat wordt gezocht tijdens een WW zijn er aanpassingen. Na een half jaar WW-uitkering worden namelijk alle soorten arbeid als passend gezien. Het niveau of salaris van een baan is vanaf dan geen belemmering meer om te solliciteren voor deze baan, of om deze baan zelfs te accepteren. Deze maatregel telt opnieuw niet voor mensen die al sinds voor 1 juli 2015 een WW-uitkering ontvangen.

Betaling van de WW-uitkering

Voor diegene die vanaf 1 juli 2015 recht hebben op een WW-uitkering, verandert er ook het een en ander aan de betalingsmanier. De uitkering wordt namelijk niet meer per 4 weken betaald, maar per kalendermaand. Nu ontvangt u aan het eind van iedere kalendermaand uw uitkering. Eerst moet u nog doorgeven wat u per maand verdiend hebt, dan wordt de hoogte van de WW-uitkering vastgesteld, waarna het UWV de uitkering uiteindelijk uitbetaald.

Leeftijdsgrens vrijstelling sollicitatieplicht aangepast

In het oude systeem hoefden mensen die op de eerste dag van hun werkloosheid 64 jaar of ouder waren, niet meer te solliciteren naar een nieuwe baan. Ook dit is veranderd sinds 1 januari 2016, de leeftijdsgrens is nu opgetrokken naar de AOW-gerechtigde leeftijd minus 1 jaar.

Handig overzicht veranderingen WW

Hieronder volgt een overzicht waarin alle veranderingen duidelijk zijn weergegeven.

Vóór 1 januari 2016 Vanaf 1 januari 2016
Duur WW: maximaal 38 maanden Wordt beetje bij beetje verminderd, in 2019 duurt de WW nog maximaal 24 maanden
Hoogte van de WW-uitkering: de eerste 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon Geen veranderingen, dus blijft gelijk

Opbouw WW: 1 jaar arbeidsverleden wordt omgezet in 1 maand WW
Eerste 10 jaar: 1 jaar staat gelijk aan 1 maand WW en daarna voor elk jaar arbeidsverleden = ½ maand WW
Na 1 jaar is alle arbeid passend Na ½ jaar wordt alle arbeid als passend gezien
Urenverrekening en na 1 jaar inkomensverrekening
Inkomensverrekening vanaf 1e WW-dag


Bron: Rijksoverheid.nl

Terug naar nieuwsoverzicht
Bel me terug
Hoe laat wilt u terug gebeld worden?
Gratis advies? Mail ons