Nieuws

Lees hier het laatste nieuws omtrent ontslagrecht

Wijzigingen ontslagrecht

Net als iedere wetgeving, is ook het ontslagrecht onderhevig aan veranderingen. Het is tegenwoordig voor werkgevers veel moeilijker om een geldige ontslaggrond aan te dragen. De wijzigingen zijn onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid en hebben als doel werknemers te beschermen. Waar het voor 1 juli 2015 mogelijk was om iemand te ontslaan op basis van gewichtige redenen of ve ...

Lees verder

Aanpassingen WW-uitkering

Op 1 januari 2016 zijn er belangrijke wijzigingen voor de WW-uitkering doorgevoerd. De maximale duur van de WW is namelijk teruggebracht, en ook de opbouw van de WW-rechten zijn aangepast. Aanpassing WW-duur Ten eerste wordt er sinds 1 januari 2016 de maximale duur van een publieke WW-uitkering beetje bij beetje teruggebracht, met 1 maand per kwartaal. Dit betekent d ...

Lees verder

Verzwaring concurrentiebeding in arbeidscontract

Het arbeidscontract beoogt soms over zijn eigen graf heen te regeren. Dat gebeurt nogal eens met geheimhoudingsplichten over en weer indien de arbeidsrelatie wordt beëindigd. Radicaler is het concurrentiebeding dat de werknemer verbiedt om na het einde van het dienstverband als concurrent van de ex-werkgever te gaan werken. De reden om een dergelijke clausule in een arb ...

Lees verder

Leerkracht die geen handen schudt mocht ontslagen worden

Een docente van een Utrechtse school die vanwege haar godsdienstige overtuiging geen handen meer wilde geven aan mannen, mocht door haar werkgever geschorst en ontslagen worden. Dat heeft de rechtbank Utrecht bepaald. De specifieke omstandigheden van dit geval hebben ertoe geleid dat er een vertrouwensbreuk tussen de docente en haar werkgever was ontstaan, waardoor het diens ...

Lees verder

Overeenkomst van opdracht of toch een arbeidsovereenkomst?

De overeenkomst van opdracht lijkt steeds meer aan populariteit te winnen; met name hoog opgeleiden lijken vaker te kiezen voor de 'vrijheid' van de overeenkomst van opdracht. Het onderscheidende kenmerk tussen de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht is immers het ontbreken van de gezagsverhouding. Dit neemt niet weg dat rechters zich met grote regelma ...

Lees verder

Ontbinding arbeidsovereenkomst van oudere werknemer

De kantonrechtersrichtlijn kent een zogenaamd gewogen gemiddelde van het aantal dienstjaren. Daarbij tellen de dienstjaren in de leeftijdscategorie tot 40 jaar voor 1, in de categorie 40-50 voor 1,5 en boven de 50 voor 2. De achterliggende gedachte is dat hoe ouder een werknemer is, hoe moeilijker hij weer opnieuw een baan vindt. De schade van een oudere werknemer zou dus ho ...

Lees verder

CWI: Aantal ontslagzaken halveert bijna

Het aantal ontslagzaken bij het Centrum van Werk en Inkomen (CWI) zal dit jaar bijna halveren. In het eerste half jaar van 2007 hebben werkgevers 14.000 ontslagaanvragen ingediend, tegen 27.000 in dezelfde periode vorig jaar. In totaal verwacht het CWI dat werkgevers dit jaar 27.000 keer een ontslagvergunning aanvragen, terwijl dat er in 2006 nog 49.000 waren. Een woordv ...

Lees verder
Bel me terug
Hoe laat wilt u terug gebeld worden?
Gratis advies? Mail ons