Wijzigingen ontslagrecht

Net als iedere wetgeving, is ook het ontslagrecht onderhevig aan veranderingen. Het is tegenwoordig voor werkgevers veel moeilijker om een geldige ontslaggrond aan te dragen. De wijzigingen zijn onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid en hebben als doel werknemers te beschermen. Waar het voor 1 juli 2015 mogelijk was om iemand te ontslaan op basis van gewichtige redenen of veranderingen in de omstandigheden, zullen deze redenen na 1 juli 2015 verder moeten worden gespecificeerd. Wat betreft de ontslagvergoeding, zullen werknemers die via de kantonrechter worden ontslagen erop achteruitgaan.

Contract ontbinden volgens het nieuwe ontslagrecht

Wanneer een werkgever een arbeidsovereenkomst door een rechter wilt laten ontbinden, zal hij met een geldige en goed uitgewerkte reden moeten komen. Het aangeleverde dossier moet volledig zijn en er moet duidelijk kunnen worden aangetoond dat een werknemer bijvoorbeeld niet goed meer functioneert. Een hoge ontslagvergoeding meegeven als goedmakertje is niet meer mogelijk. Waar vroeger van alles onder de noemer 'veranderingen in omstandigheden' werd geschaard, zijn er tegenwoordig slechts een aantal geldige ontslaggronden die door een rechter mogen worden gebruikt. Dit zijn onder andere bedrijfseconomische omstandigheden, frequent ziekteverzuim, disfunctioneren en een verstoorde arbeidsverhouding.

UVW of kantonrechter?

Nieuw in het ontslagrecht vanaf 1 juli 2015 is dat de reden van ontslag de route bepaalt. Bent u ontslagen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (2 jaar) of een bedrijfseconomische reden? Dan verloopt het ontslag via het UVW. Wanneer er echter sprake is van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding, wordt de zaak behandeld door een kantonrechter. Het kan ook voorkomen dat  beide partijen het met het ontslag eens zijn. In dat geval wordt een overeenkomst opgesteld, waarin het ontslag wordt vastgelegd. Werknemers krijgen twee weken bedenktijd.

Gevolgen van het nieuwe ontslagrecht

Door alle wijzigingen in het nieuwe ontslagrecht, worden contracten minder vaak ontbonden. Het kost werkgevers meer tijd om een volledig dossier samen te stellen (als dat al mogelijk is) met de juiste redenen. Daarnaast is het niet langer mogelijk een hoge ontslagvergoeding toe te kennen om werknemers op die manier toch te ontslaan. Vanaf 1 juli 2015 is een transitievergoeding ingevoerd, waar iedereen die aan bepaalde voorwaarden voldoet recht op heeft.

Bron: HR Praktijk

Terug naar nieuwsoverzicht
Bel me terug
Hoe laat wilt u terug gebeld worden?
Gratis advies? Mail ons