Kennelijk onredelijk ontslag

Wanneer uw werkgever beschikt over een ontslagvergunning van het UWV, mag de werkgever u zonder ontslagvergoeding ontslaan. Wanneer u het hier niet mee eens bent, kunt u een kennelijk onredelijk ontslagprocedure beginnen. In een kennelijk onredelijk ontslagprocedure legt u aan de kantonrechter voor waarom het ontslag volgens u niet terecht is. Hierna oordeelt de kantonrechter of u terecht ontslagen bent en of dat er sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag.

Sprake van kennelijk onredelijk ontslag

Een rechter zal per geval kijken of er sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag. De volgende aspecten spelen daarbij een rol:

  • De leeftijd van de werknemer;
  • De duur van het dienstverband;
  • De reden voor het ontslag;
  • Of er valse redenen voor het ontslag zijn opgegeven;
  • Of het afspiegelingsbeginsel juist is toegepast;
  • Of dat het ontslag het gevolg is van werkweigering op grond van ernstige gewetensbezwaren;
  • Of er een ontslag is gegeven, hoewel er een ontslagverbod van kracht was;
  • Of de gevolgen van het ontslag voor de werknemer zwaarder wegen dan het belang van de werkgever;
  • Of er geen (passend) werk meer voor de werknemer die arbeidsongeschikt is geworden door het uitgevoerde werk bij deze werkgever;

Wanneer deze aspecten vaker in het voordeel van de werknemer zijn, is de kans groter dat de kantonrechter het een kennelijk onredelijk ontslag vindt.

Kennelijk onredelijk ontslag vergoeding

Bij een kennelijk onredelijk ontslag procedure kunt u bij de dagvaarding een verzoek doen tot schadevergoeding. Deze dagvaarding moet binnen 6 maanden na de datum van de beëindiging van het arbeidscontract worden ingediend bij de kantonrechter. Wanneer de rechter oordeelt dat het ontslag kennelijk onredelijk is kan hij u een kennelijk onredelijk ontslagvergoeding toekennen, een soort van schadevergoeding.

Zit u met vragen? Dan kunt u vrijblijvend bellen met een van onze ervaren arbeidsjuristen. Zij bieden u een gratis juridisch advies op maat. U kunt onze ervaren arbeidsjuristen bereiken via ons contactformulier

Bel me terug
Hoe laat wilt u terug gebeld worden?
Gratis advies? Mail ons