Ontslag aanvechten

Een ontslag voelt vaak als onterecht. In ieder geval is het belangrijk dat u uw ontslag aanvecht. Wanneer u geen bezwaar maakt tegen uw ontslag, bent u het er mee eens. Wanneer u het er mee eens bent, en de werkgever niet de juiste procedure heeft gevolgd dan kan het voorkomen dat u geen aanspraak maakt op een uitkering. Uw ontslag aanvechten is daarom in veel gevallen van belang voor het behouden van het recht op een uitkering. In de meeste gevallen kunt u beginnen met het sturen van een brief dat u het niet eens bent met uw ontslag. De volgende stap hangt af van de wijze waarop u ontslagen bent.

Manieren om ontslag aan te vechten

De manier waarop u uw ontslag aanvecht is afhankelijk van de manier waarop uw werkgever u wilt ontslaan. Wanneer u met uw werkgever in goed overleg, dus ontslag met wederzijds goedvinden afspreekt, is er eigenlijk geen sprake van aanvechten maar dan is het wel van belang dat uw werkgever een vaststellingsovereenkomst opstelt. Wanneer u ontslagen wordt door middel van een UWV-procedure dan is het van belang dat u een verweerschrift indient bij het UWV. Wanneer uw ontslag via de kantonrechter gaat, dan is het van belang dat u daartegen een verweerschrift indient.

Ontslag op staande voet aanvechten

Bij ontslag op staande voet ligt dit echter anders. Bij ontslag op staande voet raakt u direct uw inkomen kwijt en daarmee ook het recht op een uitkering. Hierbij is het van belang dat u het ontslag aanvecht. Ook al hebt u iets gedaan wat eigenlijk niet kan, in sommige gevallen is het toch mogelijk het recht op een WW-uitkering te behouden. Een veelgebruikte methode om ontslag op staande voet aan te vechten, is via een kort geding procedure. Het is hierbij van belang dat u zo snel mogelijk contact op neemt met ons!

Wilt u uw ontslag aanvechten of bent u ontslagen op staande voet, neem dan contact met ons op. Dit kan door middel van ons contactformulier of door middel van telefonisch contact. Wij voorzien u gratis van een juridisch advies.

Bel me terug
Hoe laat wilt u terug gebeld worden?
Gratis advies? Mail ons