Ontslag tijdens ziekte

U kunt niet zo maar ontslagen worden tijdens uw ziekte. Dit komt doordat er een bijzondere ontslagbescherming geldt, namelijk een opzegverbod. Dit opzegverbod geldt de eerste twee jaar van uw ziekte. Gedurende deze periode kan de werkgever u niet ontslaan vanwege uw ziekte. De enige manier voor de werkgever om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen binnen deze twee jaar is via  een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. Wat hierbij echter van belang is, is dat het moet gaan om een reden die niet in verband staat met uw ziekte.

Re-integratie tijdens ziekte

Op grond van de Wet Verbetering Poortwachter moet de werkgever er alles aan doen om een terugkeer naar uw huidige functie mogelijk te maken. Als dit niet mogelijk is, dan zoekt uw werkgever naar passend werk binnen of buiten het bedrijf. Het is wel van belang dat u meewerkt aan het re-integratieplan, dit bent u namelijk wettelijk verplicht. Indien u niet meewerkt, kan uw werkgever vergaande maatregelen nemen en u zelfs ontslaan.

Ontslag of dreigend ontslag na twee jaar ziekte

Voor de werkgever wordt het na twee jaar ziekte gemakkelijker om u te ontslaan. Maar ook na deze twee jaar moet er voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Na deze twee jaar kan de werkgever via het UWV een ontslagvergunning aanvragen. Er zal dan gekeken worden of het mogelijk is dat u alsnog binnen 26 weken bij uw huidige werkgever aan de slag kan. Geeft het UWV een ontslagvergunning af, dan kan uw werkgever met inachtneming van de geldende opzegtermijn u ontslaan. Ondanks dat de arbeidsovereenkomst gedurende de opzegtermijn nog steeds bestaat, ontvangt u van de werkgever geen loon meer omdat de loondoorbetalingsverplichting na twee jaar ziekte eindigt. Wel kan er ongeacht het feit dat het UWV een ontslagvergunning heeft afgegeven sprake zijn van een kennelijk onredelijk ontslag. Door middel van een kennelijk onredelijk ontslagprocedure bij de kantonrechter kunt u mogelijk een schadevergoeding vorderen.

Wilt u gebruik maken van de gratis hulp bij ontslag bij ziekte? Neem dan contact met ons op voor een gratis eerste juridisch advies. U kunt ons contactformulier invullen of telefonisch contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.

Bel me terug
Hoe laat wilt u terug gebeld worden?
Gratis advies? Mail ons