Ontslagvergoeding en een WW-uitkering

Wanneer u wordt ontslagen kunt u in bepaalde gevallen aanspraak maken op een ontslagvergoeding. Een ontslagvergoeding wordt ook wel een gouden handdruk of een afkoopsom genoemd. Een ontslagvergoeding is een soort schadevergoeding voor het feit dat u wordt ontslagen. Als u ontslagen wordt, hebt u in de meeste gevallen ook recht op een WW-uitkering. Het is mogelijk om zowel een ontslagvergoeding te krijgen en na het ontslag een WW-uitkering.

Ontslagvergoeding

Een beëindigingsvergoeding is bedoeld ter compensatie voor de misgelopen inkomsten, voor nu en voor in de toekomst. De hoogte van deze beëindigingsvergoeding wordt veelal berekend op basis van de kantonrechtersformule. Per 1 juli 2015 treedt het nieuwe ontslagrecht in werking. In de plaats van een ontslagvergoeding komt een transitievergoeding die afhankelijk van de duur van het dienstverband in beginsel wordt beperkt tot maximaal €75.000,-.

WW-uitkering na ontslag

U kunt in aanmerking komen voor een uitkering na ontslag wanneer u na beëindiging van uw arbeidsovereenkomst geen inkomen meer heeft. Om aanspraak te maken op deze uitkering na ontslag moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

  • U bent werkeloos
  • U bent verzekerd voor werkloosheid
  • U bent direct beschikbaar voor werk
  • U bent niet verwijtbaar werkloos
  • U hebt in de laatste 36 weken voor uw ontslag minimaal 26 weken betaald arbeid verricht en u voldoet hiermee aan de zogenaamde wekeneis.

De hoogte van de WW-uitkering zal afhangen van uw arbeidsverleden. Een WW-uitkering kan minimaal 3 maanden duren en maximaal 38 maanden. De eerste twee maanden ontvangt u 75% van het laatstverdiende loon, hierna ontvangt u 70% van het laatstverdiende loon.

Wilt u weten op hoeveel ontslagvergoeding u mogelijk aanspraak kunt maken? Of zijn er nog onduidelijkheden met betrekking tot de ontslagvergoeding of de WW-uitkering. Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag!

Bel me terug
Hoe laat wilt u terug gebeld worden?
Gratis advies? Mail ons